Rekultivace ploch

Zajišťujeme komplexní rekultivaci neudržovaných ploch. Provádíme kompletní kácení stromů a náletových dřevin, odstranění kořenových systémů a následně přípravu podkladu - zrytí a srovnání pozemku pomocí těžší mechanizace. Prostřednictvím kontejnerů a automobilového parku zajistíme nakládku, odvoz a úplnou likvidaci vzniklého odpadu.