Správa lesů

V současné době spravujeme 6750 ha lesa a na 14800 ha se na správě lesů aktivně podílíme. Naši zákazníci jsou soukromé osoby, města, obce, firmy, ale i státní podniky LČR a VLS. Za 14 let své existence jsme nasbírali nejen řadu zkušeností, ale i mnoho spokojených zákazníků. Naše firma aktivně podporuje trvale udržitelné hospodaření v lesích dle systému certifikace PEFC.