Údržba zeleně

Prořez korun stromů

Nabízíme níže uvedené typy řezů s doporučením, které typy jsou pro určitý strom v dané situaci nejvhodnější, s ohledem na záměr, očekávání a možnosti klienta.

  • výchovný řez - cílem je upravit strom do jeho přirozeného tvaru, prováděný u stromu 1-5 let po výsadbě z důvodu správného založení koruny
  • zdravotní řez - nejčastěji prováděn udržovacím řezem, navazuje na výchovný řez. Cílem je udržovat strom v dobré vitalitě a tvaru, který odpovídá přirozenému rozměru stromu (Habitu) dané dřeviny. Pokud se nejedná o záměrně tvarovaný strom (dřevinu)
  • bezpečnostní řez - hlavním cílem je zamezit nebezpečí související s poškozenými, suchými, nalomenými či zlomenými větvemi vyskytující se v koruně stromu včetně zajištění celkové stability dřeviny.
  • redukční řez - řez s účelem snížení hustoty koruny a její prosvětlení či redukci obvodu koruny
  • estetický řez - strom nemá svůj klasický habitus, pravidelné zarovnání větví do určité požadované cílové formy

zpět