Odborná činnost v dendrologickém oboru

Soudní znalectví v oboru dendrologie.

Vypracováváme:

  • znalecké posudky
  • průzkumy a posudky stromů
  • dendrologické průzkumy ploch
  • návrhy řešení a konzervace dřevin
  • inventarizace dřevin
  • vyčíslení ekologické hodnoty dřevin