Úvod

Vítáme Vás na stránkách firmy WOODPROJECT.


Historie naší společnosti sahá do roku 1997. Z počátku jsme prováděli služby při hospodaření v lesích současně s údržbou městské zeleně. V roce 1999 jsme otevřeli obchod s řezivem. Součástí naší práce byla pedagogická činnost v oboru dendrologie. V tomto oboru úzce spolupracujeme s řadou státních institucí, kterým poskytujeme poradenství a vypracováváme odborné dendrologické posudky. Dalším milníkem pro naši společnost byl rok 2005. V tomto roce jsme uvedli do provozu pilařské zařízení a sušičky dřeva. V průběhu několika posledních let se věnujeme poradenské činnosti při čerpání dotačních titulů v rámci programů investice do lesů. Za 17 let své existence jsme nasbírali nejen řadu zkušeností, ale i mnoho spokojených zákazníků. Tento soubor odborných činností byl počátkem ledna 2011 zastřešen společností WOODPROJECTs.r.o..